Debat i folkeskolen.dk

Debatindlæg som jeg skrev i folkeskolen.dk

Danske skoleelever skal lære at programmere!

Den opfordring er jævnligt kommet igennem de sidste par år. Med indførelse af de nye Forenklede Fælles Mål – ffm, er programmering blevet indskrevet i matematikfaget.

IMG_3891

Der står der i Læsevejledningen til matematik, under pkt 3.4 It og Medier:

Programmering relaterer til matematik på en række måder. Dels er ideen om at programmere en datamaskine et resultat af matematiske (og tekniske) landvindinger, dels anvendes programmering ofte i matematisk arbejde uden for skolen. De vigtigste måder, hvorpå programmering kan understøtte matematiklæring i folkeskolen, opdeles i tre overgribende kategorier samt en række konkrete relationer til begreberne i fælles mål.
De tre overordnede kategorier er følgende:
1: Tænke i processer og algoritmer
2: Digital produktion
3: Udvikling af abstrakt tænkning

Det er rigtigt godt, at programmering, eller kodning som jeg foretrækker at kalde det, endeligt at kommet med i de fælles faglige mål.

Men udfordringen for rigtigt mange lærere er:

  • Hvor skal jeg begynde?
  • Hvordan kan jeg selv ruste mig til at undervise i programmering?
  • Hvor finder jeg relevant undervisningsmateriale?